BEJ Moraru - birou executor judecatoresc


Craiova, str. Romania Muncitoare nr. 62, Jud Dolj
birou executor judecatoresc olt

Servicii

Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila .


 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

 • Comunicarea actelor de procedura

 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

 • Executari directe:
  • Evacuari
  • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

 • Executari indirecte:
  • Urmarirea mobiliara a creantelor
  • Urmarirea imobiliara a creantelor

 • Popriri

 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin

 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)

 • Procese-verbale de oferta reala

 • Confiscari

 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale

 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti