BEJ Moraru - birou executor judecatoresc


Craiova, str. Romania Muncitoare nr. 62, Jud Dolj
birou executor judecatoresc olt

Noutati legislative. Monitorul Oficial 7 martie 2012

Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 7 martie 2012


Monitorul Oficial nr. 0153 din 07 Martie 2012
Actul nr. M.25 din 25 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale
Monitorul Oficial nr. 0153 din 07 Martie 2012
Actul nr. 14 din 17 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (9), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local
Monitorul Oficial nr. 0153 din 07 Martie 2012
Actul nr. 16 din 17 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
Monitorul Oficial nr. 0153 din 07 Martie 2012
Actul nr. 35 din 24 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0153 din 07 Martie 2012
Actul nr. 19 din 07 Februarie 2012
Emitent: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii pe piata a brichetelor fantezie
Monitorul Oficial nr. 0153 din 07 Martie 2012
Actul nr. 7230 din 23 Februarie 2012
Emitent: Autoritatea Nationala a Vamilor
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii pe piata a brichetelor fantezie
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 6 din 06 Martie 2012
Emitent: Camera Deputatilor
Hotarare privind constatarea incetarii unui mandat de deputat
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 17 din 17 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 29 din 19 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, precum si a prevederilor art. 19 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 46 din 24 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilorMonitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 61 din 31 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58^1 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 64 din 31 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 5 din 23 Februarie 2012
Emitent: Camera Consultantilor Fiscali
Hotarare privind Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 363 din 23 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea si implementarea operatiunii ``Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate`` din cadrul domeniului major de interventie 1.3 ``Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului`` al Programului operational sectorial ``Cresterea competitivitatii economice``
Monitorul Oficial nr. 0152 din 07 Martie 2012
Actul nr. 3450 din 05 Martie 2012
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.295/2012 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational
Monitorul Oficial nr. 0151 din 07 Martie 2012
Actul nr. 1540 din 06 Decembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) si alin. (2), art. 35 alin. (1) si (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) si d) si alin. (2) si (3), art. 89, art. 91, art. 92 si art. 95 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Monitorul Oficial nr. 0151 din 07 Martie 2012
Actul nr. 1541 din 06 Decembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) si alin. (2), art. 35 alin. (1) si (2), art. 36, art. 38, art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1)-(3), art. 89, art. 91, art. 92 si art. 95 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Monitorul Oficial nr. 0151 din 07 Martie 2012
Actul nr. 1610 din 20 Decembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 258 alin. 2 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. I pct. 3 si art. III pct. 1 si 2 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0151 din 07 Martie 2012
Actul nr. - din 06 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Normativ al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
Monitorul Oficial nr. 0151 din 07 Martie 2012
Actul nr. 799 din 06 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelorMonitorul Oficial nr. 0150 din 07 Martie 2012
Actul nr. 183 din 28 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora
Monitorul Oficial nr. 0150 din 07 Martie 2012
Actul nr. 40 din 24 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. f), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Monitorul Oficial nr. 0150 din 07 Martie 2012
Actul nr. 48 din 24 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0150 din 07 Martie 2012
Actul nr. 49 din 24 Ianuarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 2 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0150 din 07 Martie 2012
Actul nr. 86 din 07 Februarie 2012
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si art. 31 alin. 1 si 2 din Codul de procedura civila